kontrola działania organizatora

Zmniejszanie dotacji dla instytucji kultury

Organizator regularnie co roku zmniejsza dotację podmiotową dla domu kultury. Zmianie nie ulega natomiast poziom wydatków, które dom kultury musi ponosić — przede wszystkim koszty zatrudnienia i pozyskiwania środków unijnych. Trudno w takiej sytuacji realizować cele statutowe, a tym bardziej prowadzić dodatkową działalność, która często wymaga wcześniejszych nakładów. Zachowanie organizatora świadczy o braku zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem powołanej przez niego instytucji kultury. Czy takie zachowanie organizatora można usprawiedliwić?