kontynuacja pracy

Kontynuacja pracy w instytucji kultury na podstawie nawiązanych wcześniej stosunków pracy po odwołaniu z funkcji dyrektora

Kilkanaście lat temu zostałem powołany przez organizatora samorządowego muzeum na stanowisko adiunkta muzealnego. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie powołania, którego dokonał ówczesny burmistrz. Kilka lat później zostałem w tym samym muzeum kustoszem. W tym czasie zmieniano formy prawne placówki. Obecnie jest ona samodzielną gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i swój statut. W latach ubiegłych powoływano mnie również na stanowiska: p.o. kierownika muzeum, kierownika muzeum, p.o. dyrektora muzeum oraz dyrektora muzeum. Obecnie łączę pracę merytoryczną z zarządzaniem muzeum, jestem więc i kustoszem, i powołanym na czas nieokreślony dyrektorem muzeum.
Czy w przypadku gdy złożę rezygnację lub zostanę odwołany z funkcji dyrektora muzeum, pozostając jego pracownikiem merytorycznym – kustoszem, powinienem otrzymać nową umowę o pracę i nowy zakres obowiązków? Czy wystarczy, że posiadam akt powołania na adiunkta oraz kustosza i dotychczasowy zakres obowiązków adiunkta? Zaznaczam, że akty powołania, jakie posiadam zarówno na stanowiska merytoryczne, jak i dyrektora, wydał organizator muzeum – burmistrz, a nie dyrektor czy kierownik muzeum. Jest tak, ponieważ gdy rozpoczynałem pracę w muzeum lub obejmowałem funkcję dyrektora, nie było w muzeum osoby zatrudnionej jako kierownik lub dyrektor muzeum.