koszty pośrednie

Rozliczenie dotacji celowej na imprezę plenerową

Instytucja kultury otrzymała dotację celową na realizację imprezy plenerowej. Umowa w sposób ogólny wskazuje na koszty dotowanego zadania.
Czy, rozliczając dotację, należy ująć w niej tylko koszty bezpośrednie dotyczące zadania, czy również te rozliczone kluczem podziału koszty pośrednie?