księgowanie kompensaty

Kompensata rozliczenia z kontrahentem

Kwota zobowiązania instytucji kultury wobec kontrahenta wynosi 1500 zł. Kontrahent przysłał fakturę z rozliczeniem za centralne ogrzewanie. Kwota zwrotu dla instytucji kultury wynosi 2500 zł. Kontrahent potrącił sobie z tego 1500 zł i przesłał na rachunek bankowy instytucji kultury 1000 zł. Instytucja nie ma wobec tego kontrahenta więcej zobowiązań. Jak zaksięgować kwotę, która wpłynęła na jej konto?