księgowanie opłat

Księgowanie opłat związanych z ZFŚS

Pytanie dotyczy księgowania podatku od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Podczas weryfikacji sald kont 851 i 135 stwierdzono niezgodności. Wynikały one z błędnego księgowania w latach poprzednich podatku od bonów świątecznych dla pracowników na koncie 404, zamiast na koncie 851 „ZFŚS” (podatek opłacano z rachunku bankowego ZFŚS). W latach 2002–2013 prowizje bankowe obciążały konto 851 i konto 135 (nie było refundacji). Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tych zdarzeń? Czy w 2014 r. można zrobić refundację na rachunkach bankowych?