LSR (Lokalne Strategie Rozwoju)

Kultura w Lokalnych Strategiach Rozwoju

• Instytucje kultury mogą się włączać w opracowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD) • Członkami zwyczajnymi LGD mogą być także osoby prawne, a więc instytucje kultury • Niektóre z LGD już rozpoczynają konsultacje, dzięki którym mieszkańcy mogą wziąć udział w tworzeniu strategii rozwoju lokalnego