Paweł Kamiński

trener, dyrektor jednego z ośrodków kultury

Zakładanie stowarzyszeń przy instytucjach kultury — od 20 maja 2016 r. będzie łatwiej i szybciej

  • Do założenia stowarzyszenia wystarczy 7 członków założycieli
  • Rejestracja stowarzyszenia będzie trwać dużo krócej niż dotychczas
  • Stowarzyszenia zwykłe będą mogły korzystać z dotacji

Kultura w Lokalnych Strategiach Rozwoju

• Instytucje kultury mogą się włączać w opracowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD) • Członkami zwyczajnymi LGD mogą być także osoby prawne, a więc instytucje kultury • Niektóre z LGD już rozpoczynają konsultacje, dzięki którym mieszkańcy mogą wziąć udział w tworzeniu strategii rozwoju lokalnego

Dyrektor samorządowej instytucji kultury prezesem stowarzyszenia lub fundacji

• Dyrektor instytucji kultury może być prezesem stowarzyszenia lub fundacji, ale pod warunkiem, że organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej • Decydując się na członkostwo we władzach organizacji, warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekty prawne • Oddanie przywództwa w organizacji komuś innemu może przynieść większe korzyści

Środki na dodatkowe etaty w instytucji kultury

Gdzie instytucja kultury może pozyskać środki na dodatkowe etaty?

Jak zorganizować program mikrograntowy w instytucji kultury?

• Mikrogranty, których udziela instytucja kultury, mogą być skuteczną formą wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych • Program mikrograntowy powinien służyć odkrywaniu pomysłów, które z pomocą instytucji kultury można przekształcić w projekty • Przygotowując program mikrograntowy, należy zadbać o czytelne i jasne zasady naboru oraz wyboru projektów

Jak legalnie zorganizować loterię fantową?

• Organizacja loterii na festynie lub pikniku wymaga co najmniej zgłoszenia w urzędzie celnym, a w przypadku wysokiej puli nagród uzyskania zezwolenia • Dochód z loterii instytucja musi przeznaczyć wyłącznie na cel społecznie użyteczny • Organizacja loterii bez zgłoszenia stanowi przestępstwo skarbowe

Gdzie uzyskać wsparcie dla organizacji pozarządowej?

• Stowarzyszenie lub fundacja o charakterze kulturalnym już na starcie może uzyskać wsparcie inkubatorów NGO • Dzięki wsparciu inkubatorów można uniknąć wielu kosztów związanych z prowadzeniem działalności • Warunkiem otrzymania wsparcia jest podpisanie porozumienia

Instytucje kultury mogą tworzyć darmowe strony podmiotowe w tzw. centralnym BIP

• Instytucje kultury mają obowiązek udostępniania informacji publicznej • Jako podmioty realizujące zadania publiczne instytucje mogą tworzyć strony podmiotowe w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej • Utworzenie strony podmiotowej w SSDIP jest bezpłatne

Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie?

• Założenie stowarzyszenia nie jest trudne, ale wymaga przygotowania wielu dokumentów • Statut jest kluczowym dokumentem określającym funkcjonowanie stowarzyszenia • Sąd weryfikuje poprawność dokumentów oraz zgodność statutu z Prawem o stowarzyszeniach

Plusy i minusy utworzenia organizacji pozarządowej w instytucji kultury

• Decyzja o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w instytucji kultury lub jej otoczeniu powinna być dobrze przemyślana • Własna organizacja nie powinna być tylko „furtką” do funduszy niedostępnych dla instytucji kultury • Może też być platformą współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym

Euro tylko dla kreatywnych

• Od 2014 r. Program Kreatywna Europa zastąpił Program Kultura • Program inwestować będzie przede wszystkim we współpracę i projekty ponadnarodowe, które mogą przynieść korzyści w skali europejskiej, a nie tylko krajowej czy lokalnej • Do wszystkich działań w Programie stosowane będą wyłącznie elektroniczne sposoby składania wniosków i sprawozdawczości

Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

• W instytucjach kultury można stosować outsourcing zarówno w obszarze działalności pomocniczej, jak i podstawowej • Zanim zapadnie decyzja, należy zrobić bilans potencjalnych korzyści i strat • Wydzielanie działalności może być dla pracowników szansą, a nie tylko zagrożeniem