mediacje

Gdy osoba z zewnątrz pomaga nam mówić jednym głosem, czyli czym jest mediacja w sprawach pracowniczych?

  • Zanim instytucja spotka się z pracownikiem w sądzie pracy, warto najpierw podjąć próbę załagodzenia sporu poprzez mediację
  • To coraz popularniejszy, szybszy i tańszy sposób załagodzenia sporu
  • Główną zaletą mediacji jest to, że daje szansę na spełnienie oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron