metoda podatkowa

Jak liczyć różnice kursowe metodą podatkową

• Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne — koszty podatkowe • Istotne znaczenie przy rozliczaniu różnic kursowych ma kurs średni NBP oraz faktycznie zastosowany kurs waluty • Rozbieżność między kursem faktycznie zastosowanym a kursem średnim NBP wynosząca więcej niż 5% może spowodować ingerencję organu podatkowego