misja instytucji kultury

Do czego instytucji kultury potrzebna jest misja?

• Zarządzanie instytucją kultury powinno zacząć się od sformułowania misji • Misja to definicja instytucji kultury, która każdemu powinna uświadamiać unikalny cel i sens jej istnienia • Dobrze sformułowana misja instytucji kultury powinna być rozpoznawalna i znana zarówno wśród pracowników, jak i odbiorców