dr Joanna Zdebska-Schmidt

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik instytucji kultury

Pokaż się od najlepszej strony. O umiejętności prezentacji swojej instytucji

 • Aby dobrze zaprezentować swoją instytucję, musimy wiedzieć, co posiadamy i czego szukamy
 • W przedstawieniu oferty należy skupić się na jej najważniejszych korzyściach oraz na tym, by była spersonalizowana
 • Zarówno w ofertach wysyłkowych, jak i tych prezentowanych podczas spotkania, szanujmy czas odbiorcy i potencjalnego partnera; kładźmy nacisk na meritum sprawy

Kreatywność i partnerstwo

 • Partnerstwo zakłada realizację wspólnego celu
 • Działalność kulturalna ma ogromny potencjał zmiany utartych schematów i przekraczania granic
 • Partnerstwo pozwala pomnożyć siły i środki

Kulturalnie o ekologii

 • Zmiany klimatu to fakt i warto o tym rozmawiać
 • Ekologia to złożony i trudny temat, który wymaga obiektywizmu, czasu i zrozumienia
 • Kultura w naturalny sposób pozostaje blisko natury, czerpiąc z niej inspiracje i ją przetwarzając

Zrozumieć, kto nas odwiedza… O segmentacji odbiorców instytucji kultury

 • Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy — wiek to nie jedyny klucz podziału na grupy odbiorców oferty kulturalnej
 • Warto pamięć, że każda grupa wiekowa nie jest spójna — ma różne zainteresowania, energię, inspiracje
 • Segmentacja to podział odbiorców z uwagi na różne kryteria — potrzeby, zainteresowania, aktywność itp.

Młodzież w instytucji kultury, czyli jak pracować z nastolatkami

 • Nastolatkowie to jedna z najliczniejszych grup społecznych
 • Oferta instytucji kultury skierowana do młodzieży jest uboga i mało zróżnicowana — projektowana raczej z myślą o klasach szkolnych niż indywidualnych odbiorcach
 • Podstawową zasadą pracy z nastolatkami jest otwartość

Rozwój publiczności — Babcia, Dziadek i młodzi w instytucji kultury

 • Rozwój publiczności to proces zakładający dialog z publicznością
 • Warto przyglądać się całym grupom odbiorców i ich różnym obliczom, aby lepiej zrozumieć ich poszczególnych członków
 • Dobrze jest też łączyć różne grupy i zachęcać je do tego, by dzieliły się swoimi doświadczeniami

Zagraj i naucz się — grywalizacja nie tylko w edukacji kulturalnej

 • Najwięcej i najchętniej uczymy się przez działanie i zaangażowanie emocjonalne
 • Warto wzmocnić potencjał instytucji kultury poprzez zaangażowanie odbiorców w poszerzanie wiedzy
 • Mechanika gier daje ogromne możliwości — od prostych rozwiązań do złożonych zadań

Podejmiesz wyzwanie? O wykorzystaniu mechaniki gier w kulturze i edukacji

 • Gry mają ogromny potencjał edukacyjny, wciągają i zachęcają do podejmowania różnorodnych działań
 • Mechanikę gry można wykorzystać dosłownie wszędzie — instytucje kultury i działania kulturalne nie są w tym przypadku wyjątkiem
 • Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki gry w codziennych działaniach, które nie kojarzą się z grami

Dni, gdy możemy być razem. Łączące i jednoczące świętowanie wydarzeń

 • Choć święta państwowe kojarzą się z polityką, to ich celem jest odwoływanie się do wspólnej tożsamości
 • Święta państwowe powinny być okazją do wspólnego działania, mimo różnych poglądów i stylów życia
 • Można i warto radośnie świętować, także w wymiarze lokalnym

Zaprojektuj wsparcie, czyli jak przygotować ofertę ciekawą i dla wolontariuszy, i dla siebie?

 • Wolontariat to transakcja wiązana oparta na wzajemnych korzyściach
 • Podstawą współpracy z wolontariuszami jest przemyślany i atrakcyjny program wolontariacki
 • Gdy wiemy, kogo oraz dlaczego szukamy, i potrafimy o tym mówić, jest ogromna szansa, że osiągniemy sukces

(Współ)odpowiedzialność

 • CSR to koncepcja, zgodnie z którą biznes bierze współodpowiedzialność za społeczność i środowisko
 • Odpowiedzialność wiąże się z postawą opartą na myśleniu wykraczającym poza indywidualną korzyść
 • Instytucje kultury, choć działają w sferze publicznej, nie są zwolnione z refleksji nad konsekwencjami swoich działań w wymiarze społeczno-środowiskowym

Rytuały — sprawdzony sposób na codzienne problemy, także w instytucji kultury

 • Rytuał to ważny element codziennego życia, który często przekształca się w nawyk
 • Rytuały mogą być ważnym elementem domowych obowiązków czy doświadczeń grupowych związanych z pracą lub czasem wolnym
 • Są nie tylko dobrym sposobem na integrację, ale również pomagają stawiać czoła wyzwaniom