Narodowy Zasób Biblioteczny

Zmiany w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

• Od 12 lipca 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego • Nowe rozporządzenie od podstaw reguluje funkcjonowanie narodowego zasobu bibliotecznego, odchodząc od rozwiązań dotychczas obowiązujących • Biblioteki, których zbiory nie znalazły się na nowym wykazie, będą musiały spełnić kryteria wskazane w nowym rozporządzeniu i uzyskać pozytywną opinię Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego