natura w instytucji kultury

Majówka z kulturą. Na świeżym powietrzu

  • Warto — dla ogólnego dobrego samopoczucia — organizować i prowadzić wydarzenia na świeżym powietrzu
  • Przyroda daje tyle możliwości, że nie trzeba inwestować w takie działania dodatkowych funduszy
  • Działania poza murami instytucji mogą przełożyć się na wymierne korzyści również dla środowiska naturalnego