odliczenie VAT a rozliczenie dotacji

Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej — kwota brutto czy netto?

Ewidencjonując rozliczenie kasowe wydatków na koncie pozabilansowym, należy ująć kwotę netto czy brutto? Instytucja jest podatnikiem VAT. Jaka kwota z faktury kontrahenta jest wydatkiem — netto czy brutto?