odśnieżanie

Zanim spadnie pierwszy śnieg

• Instytucja kultury ma obowiązek odśnieżania chodników położonych w pasie drogi publicznej • Jeśli instytucja zatrudnia lub wyznacza pracownika do odśnieżania, ma obowiązek wyposażyć go w niezbędne narzędzia, strój oraz zapewnić mu ciepłe posiłki i napoje • Jako właściciel lub zarządca nieruchomości instytucja odpowie tylko za wypadki, które powstały z jej winy