plany repertuarowe

Sezony artystyczne i plany repertuarowe wg nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Nowelizacja przewiduje utworzenie instytucji artystycznych działających w oparciu o sezony artystyczne • Przepisy nowelizujące wprowadzają jednolite określenie sezonu artystycznego • Sezon artystyczny będzie też podstawą powołania dyrektora instytucji artystycznej