potrącanie zaliczki na podatek

Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.

  • Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują rewolucyjne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych
  • Wśród zmian m.in. podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów autorskich
  • Instytucje kultury nie zapłacą zaliczki na podatek dochodowy do wysokości 1000 zł należnego podatku od początku roku

Składanie oświadczenia PIT-2

Dom kultury zatrudnia na umowę o pracę pracownika, który jest już zatrudniony u innego pracodawcy. Pracownik ten złożył już temu pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego płatnik potrąca zaliczki na podatek pomniejszone o kwotę wolną od podatku. Czy w takiej sytuacji powinien także złożyć takie oświadczenie drugiemu pracodawcy? Czy przewidziano konkretny termin złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2?