pozyskiwanie partnerów zagranicznych

Sztuka partnerstwa na arenie międzynarodowej. Praktyczne wskazówki dla instytucji kultury

• Współpraca międzynarodowa w ostatnich latach stała się ważnym obszarem działań instytucji kultury • Znalezienie właściwego partnera jest procesem żmudnym i długim, ale warto podjąć wyzwanie • Decydując się na podjęcie współpracy międzynarodowej, warto spojrzeć na nią przede wszystkim przez pryzmat rozwoju, a nie tylko jednorazowych projektów i wydarzeń