pracownicy 55+

Konflikty pokoleniowe wśród pracowników instytucji kultury, czyli jak sprawić, aby współpraca osób w różnym wieku przebiegała jak najpłynniej?

  • Millenialsi i starsi pracownicy w jednej instytucji kultury — to szansa, ale też przyczyna konfliktów
  • Warto, aby obydwie grupy nauczyły się pracować razem i osiągać wspólne cele
  • Co można doradzić młodszym pracownikom, a co starszym? Jak powinien zachować się kierownik?

Jak najlepiej wykorzystać atuty pracowników 55+ w instytucjach kultury?

• Pracownicy w wieku 55+ mają zupełnie inną motywację do pracy niż ich młodsi koledzy • Jeżeli straszy pracownik ma być zmotywowany do pracy, trzeba mu pokazywać jego wartość dla instytucji • Pracownikom w wieku 55+ należy zapewnić niezbędne szkolenia oraz powierzać zadania zgodne z ich umiejętnościami