pracownicy instytucji artystycznych

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie pracowników instytucji artystycznych

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownik artystyczny musi mieć zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innego zajęcia • Zgoda instytucji kultury na dodatkowe zatrudnienie pracownika może być udzielona w każdej formie • Podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez zgody instytucji kultury może narazić pracownika nawet na rozwiązanie stosunku pracy