Program Rozwoju Bibliotek

Wydatki strukturalne związane z Programem Rozwoju Bibliotek

Biblioteka realizuje programy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

  • „Mała ojczyzna w obiektywie” na kwotę 6010 zł, w tym wkład własny finansowy 810 zł i niefinansowy 200 zł,
  • „Akademia e-seniora” na kwotę 6000 zł, w tym wkład własny finansowy 1000 zł.

Biblioteka otrzymała z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dwa granty po 5000 zł.
Czy wydatki związane z programami można uznać za strukturalne w całości czy tylko w części wydatkowanej ze środków własnych? W jakim kodzie wydatku strukturalnego należy je zakwalifikować?