Program Wieloletni KULTURA+

Wydatki w programie „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” a wydatki strukturalne

W ramach priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” Programu Wieloletniego KULTURA+ biblioteka realizuje zadanie „Modernizacja, remont i wyposażenie biblioteki”. Otrzymała dofinansowanie z MKiDN oraz dotację podmiotową z budżetu miasta (jako wkład własny). Na środki na ten cel biblioteka otworzyła oddzielny rachunek bankowy.
Miasto przekazało środki ze swojego budżetu na rachunek podstawowy biblioteki. Czy należy je przelać na wydzielony rachunek bankowy, czy też płatności w ramach realizowanego zadania biblioteka może wykonywać z rachunku podstawowego?
Zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:

  1. modernizacja dotychczas istniejącej windy towarowej na windę osobową z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
  2. remont toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
  3. ocieplenie budynku,
  4. montaż monitoringu,
  5. remont dachu i ogrodzenia,
  6. pozostałe prace remontowe, takie jak: wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg, malowanie ścian, remont pozostałych toalet.

Punkty 1, 2, 3 i 4 biblioteka zakwalifikowała jako wydatki inwestycyjne, przy czym remont toalety, ocieplenie budynku oraz modernizacja windy zwiększą wartość środka trwałego (budynku), natomiast wydatki ujęte w pkt. 5 i 6 stanowią wydatki bieżące.
Czy wydatki te zostały prawidłowo zakwalifikowane? Które z nich stanowią wydatki strukturalne?