regulamin imprezy masowej

Regulaminy imprez masowych bez kar za ich nieprzestrzeganie

Miejski ośrodek kultury organizuje kilka imprez masowych rocznie. W regulaminach tych imprez znajdują się postanowienia dotyczące kar za niewykonywanie poleceń służb porządkowych. Podobno Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł niedawno, że takie zapisy w regulaminach imprez masowych są niezgodne z Konstytucją RP.

  • Czy to oznacza, że już nie wolno stosować takich zapisów w regulaminach imprez?