środki na działalność kulturalną

Niepubliczne źródła finansowania projektów kulturalnych

• Istnieje wiele niepublicznych źródeł finansowania, z których można pozyskać fundusze na projekty kulturalne • Zarówno organizacje pozarządowe, jak i fundacje bankowe oferują środki na realizację małych projektów kierowanych do społeczności lokalnych • Pozyskując dodatkowe środki finansowe, instytucje kultury mogą uatrakcyjnić realizowane przez siebie przedsięwzięcia