tantiemy

Sprzedaż spektaklu a tantiemy na rzecz ZAIKS

Teatr sprzedaje spektakl ryczałtem innemu teatrowi (który też jest samorządową jednostką organizacyjną). Teatr jako licencjobiorca płaci na rzecz ZAiKS tantiemy opodatkowane stawką podstawową VAT 23%. W cenie spektaklu, który teatr sprzedaje z zastosowaniem zwolnienia od VAT, zawarte są też te opłaty na rzecz ZAIKS. Kto powinien zapłacić tę różnicę w VAT? Zdaniem teatru – nabywca spektaklu. Wystawił więc fakturę ze stawką 23%. Tymczasem kontrahent wezwał go do korekty faktury z zastosowaną stawką 23% na zwolnioną, powołując się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-919/11/MS z 14 października 2011 r. Czy trzeba skorygować fakturę?