tekst łatwy (ETR)

Prosto i w punkt. O dostępności i tekstach łatwych

  • Dostępność to przede wszystkim niwelowanie barier i myślenie o wszystkich możliwych odbiorcach oferty instytucji kultury
  • ETR to tak zwany tekst łatwy do czytania i rozumienia
  • Wymagane ustawą teksty łatwe, które powinny pojawić się na każdej stronie internetowej instytucji kultury, muszą zawierać podstawowe informacje o instytucji