układ zadaniowy

Układ zadaniowy rozliczania kosztów instytucji kultury

• Prawidłowo opracowany statut i system planowania jest warunkiem prawidłowego rozliczenia kosztów • Rachunkowość zarządcza umożliwi rozliczanie kosztów w układzie zadaniowym • Nie każda instytucja kultury będzie musiała plan finansowy układać według zadań