upłynięcie terminu

Gdy termin upływa w sobotę albo święto

Termin złożenia sprawozdania dla samorządowej instytucji kultury upływał w tym roku 28 lutego (art. 265 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych)
Jak postąpić w przypadku, gdyby 28 lutego przypadał w sobotę lub w niedzielę?
Czy termin złożenia sprawozdania przypada wtedy w pierwszy dzień roboczy po tym dniu, czy jednak musi to być 28 lutego?