usługi turystyczne

Organizacja wycieczek dla mieszkańców miasta i gminy

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) organizuje letnie wycieczki zagraniczne dla dorosłych mieszkańców miasta i gminy. Wycieczki są odpłatne, ale ich cena nie przekracza kosztów. Kierownikiem wycieczki jest z reguły jeden z pracowników MOK lub jego dyrektor. Pracownicy MOK wszystkie sprawy zawiązane z organizacją wycieczek załatwiają sami z pomocą zagranicznych partnerów lub innych osób, tzn. ustalają program wycieczki, zamawiają autokar z licencją na przewozy międzynarodowe, hotel, wyżywienie, ubezpieczenie itd. Czy jako samorządowa instytucja kultury MOK musi mieć specjalne zezwolenie lub koncesję na organizację takich wycieczek?