ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Darowizna na rzecz i w imieniu ośrodka kultury a podatki

• Darowizna jako dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem usług kulturalnych jest zwolniona od VAT • Instytucje kultury otrzymujące książki w drodze darowizny mają obowiązek uiścić podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych • Niekiedy instytucja kultury ma prawo odliczyć darowiznę