Aneta Mieloszyk

prawnik, specjalista do spraw podatków

Ulga na złe długi w instytucjach kultury

• Jeśli kontrahent instytucji kultury nie płaci, można skorzystać z ulgi na złe długi • Aby instytucja kultury mogła skorzystać z ulgi na złe długi, musi dopilnować istotnych warunków • Korekty deklaracji dokonuje instytucja kultury, jak i jej dłużnik

Korekta faktur oraz paragonów dotyczących działalności instytucji kultury

• Jeśli instytucja kultury wystawiła paragon, może skorygować go w specjalnej ewidencji korekt z właściwą adnotacją • Instytucja kultury, która wystawiła paragon z błędem, koryguje deklarację, w której ujęła sprzedaż udokumentowaną błędnym paragonem • Instytucja kultury może anulować fakturę tylko wtedy, gdy transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku i nabywca nie odbierze faktury VAT

Darowizna na rzecz i w imieniu ośrodka kultury a podatki

• Darowizna jako dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem usług kulturalnych jest zwolniona od VAT • Instytucje kultury otrzymujące książki w drodze darowizny mają obowiązek uiścić podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych • Niekiedy instytucja kultury ma prawo odliczyć darowiznę