utwór pracowniczy

Rozliczanie pracy twórczej pracownika instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Przedmiotem prawa autorskiego jest tylko taka działalność twórcza, która prowadzi do powstania konkretnego utworu korzystającego z ochrony praw autorskich
  • Podstawowym warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy jest to, aby przedmiotem umowy o pracę było powstanie utworu
  • Niezbędne jest przyjęcie tego utworu przez pracodawcę, gdyż oznacza to ustawowe lub umowne rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy