waloryzacja płac

Waloryzacja płac w instytucji nieobowiązkowa

Od kilku lat instytucja kultury nie była objęta ani podwyżką, ani waloryzacją płac. Nie otrzymywała także środków na ten cel od organizatora, a jej plan roczny był sporządzany na podstawie jego wytycznych. Zgodnie z nimi instytucja powinna zaplanować wydatki bieżące osobowe – według stanu osobowego na koniec roku, bez wzrostu wynagrodzeń i nagród. Instytucja zabezpieczała środki na wzrost dodatku stażowego w ciągu roku oraz podwyżkę wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztem innych wydatków. Czy waloryzacja wynagrodzeń w instytucji kultury powinna następować co roku? Czy instytucja musi znaleźć środki na wypłatę takiego świadczenia, jeżeli nie otrzyma ich od organizatora?