WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez instytucje kultury

• Jeśli instytucja sprowadza do Polski towary z innego państwa członkowskiego UE, to po spełnieniu pewnych warunków dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia • Przed transakcją warto sprawdzić dostawcę towaru, np. w systemie VIES • W zależności od tego, czy kupiony towar zostanie wykorzystany do działalności instytucji kultury dającej prawo do odliczenia VAT naliczonego, jego kwota wynikająca z WNT może stanowić VAT naliczony do odliczenia lub nie