wielokrotne umowy o pracę

Zawarcie trzeciej umowy z pracownikiem domu kultury

Pracownik domu kultury jest zatrudniony na podstawie drugiej już umowy o pracę na czas określony. Każdą z umów zawieraliśmy na rok, a przerwa między nimi trwała 2 miesiące. Czy mieliśmy prawo zawrzeć dwie umowy terminowe? Mamy zamiar nadal zatrudniać tego pracownika. Czy trzecią umowę musimy zawrzeć już na czas nieokreślony, jeżeli od zakończenia ostatniej umowy upłynęły prawie 3 miesiące? Czy umowa terminowa może trwać rok lub 2 lata?