Monika Mrozowska-Przedworska

prawnik

Więcej nagród jubileuszowych

Przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury przewidują nagrody jubileuszowe, ale najdłuższy staż uprawniający do gratyfikacji to 40 lat. Potem nagród już nie ma, chociaż znam pracowników (ja też do nich należę), którzy pracują 46 lat, a nawet więcej.
Czy instytucja kultury ma prawo wypłacać nagrody za kolejne lata pracy powyżej 40 lat?

Dzień wolny za pracę w niedzielę i wolną sobotę

W pierwszej połowie ubiegłego roku pracowałam przez kilka wolnych sobót w muzeum. Za przepracowaną wolną sobotę na stanowisku księgowej należy mi się dzień wolny. Do końca okresu rozliczeniowego dni wolnych nie zdążyłam odebrać. Czy mogę odebrać je teraz, mimo że upłynął okres rozliczeniowy?

Wyższe zaliczki na podatek

Zatrudniamy pracownika na pół etatu. W innej instytucji kultury pracuje on także na pół etatu. Z jeszcze inną placówką współpracuje na podstawie umów u dzieło. We wszystkich tych miejscach pracy złożył wnioski, by od jego wynagrodzeń potrącać wyższe zaliczki na podatek dochodowy. Czy pracownik ma prawo domagać się, by w każdym miejscu pracy potrącano wyższe zaliczki i czy każdy pracodawca musi taki wniosek uwzględnić? Czy od wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło także można pobierać wyższe zaliczki?

Odpowiedzialność materialna pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury — bez względu nas to, jak wartościowe przedmioty powierza pieczy pracowników — może stosować do odszkodowań za straty tylko zasady określone w kp • Jeśli pracownik wyrządzi szkodę z winy nieumyślnej, ponosi odpowiedzialność tylko za rzeczywistą stratę • Gdy instytucja kultury udowodni pracownikowi winę umyślną — pracownik zapłaci i za rzeczywistą stratę, i za utracone korzyści

Choroba zawodowa kustosza

Jestem kustoszem w muzeum. Kilka miesięcy temu lekarz rozpoznał u mnie astmę, która jest chorobą męczącą i przewlekłą. Czy astmę można uznać za chorobę zawodową?

Dyrektor ośrodka kultury powołany w drodze konkursu

Jestem dyrektorką gminnego ośrodka kultury. Na to stanowisko zostałam powołana w drodze konkursu na czas określony, tj. na 2 lata. Okres ten upływa w sierpniu tego roku. W połowie maja urodziłam dziecko i zaczęłam wykorzystywać urlop macierzyński. Czy wójt może ogłosić konkurs na dyrektora i pozbawić mnie w ten sposób pracy?

Zawarcie trzeciej umowy z pracownikiem domu kultury

Pracownik domu kultury jest zatrudniony na podstawie drugiej już umowy o pracę na czas określony. Każdą z umów zawieraliśmy na rok, a przerwa między nimi trwała 2 miesiące. Czy mieliśmy prawo zawrzeć dwie umowy terminowe? Mamy zamiar nadal zatrudniać tego pracownika. Czy trzecią umowę musimy zawrzeć już na czas nieokreślony, jeżeli od zakończenia ostatniej umowy upłynęły prawie 3 miesiące? Czy umowa terminowa może trwać rok lub 2 lata?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• Nie wszystkie instytucje kultury mają obowiązek tworzenia ZFŚS • Przy ustalaniu wielkości odpisu na Fundusz uwzględnia się tylko osoby zatrudnione w instytucji kultury na podstawie umowy o pracę • Od 4 kwietnia 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące finansowania opieki nad dziećmi ze środków Funduszu

Nagroda jubileuszowa i dodatek stażowy

Pracuję w bibliotece. 15 marca nabyłam prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, gdyż tego dnia upłynęło 20 lat pracy. W tym samym miesiącu zaczął mi przysługiwać zwiększony dodatek za wysługę lat (po upływie 20 lat pracy). Czy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić już ten wyższy dodatek stażowy? Zwiększony dodatek zaczął mi przysługiwać w marcu, ale wypłacono mi go razem z wynagrodzeniem w kwietniu.

Praca w niepełnym wymiarze godzin w bibliotece

Pracuję w bibliotece w niepełnym wymiarze godzin — na 1/2 etatu. Koledzy zatrudnieni na cały etat pracują 8 godzin dziennie, ja przychodzę do pracy na 4 godziny dziennie przez 5 dni — od poniedziałku do piątku. Zdarza się, że muszę zostać w pracy dłużej, bo np. trzeba uzupełnić katalogi lub rozłożyć nowe książki, a w tym roku przytrafiła się awaria kaloryferów i zostałam z kolegami, żeby ratować książki przed zalaniem. Pracowaliśmy przez blisko 10 godzin. Bywa też, że pracuję w niedziele. Jakie wynagrodzenie należy mi się za pracę poza moją normą godzin?

Zeznanie podatkowe wdowy

Jestem dyrektorem biblioteki. W grudniu 2010 r. zmarł mój mąż — był emerytem, inwalidą II grupy. Planowaliśmy — jak co roku — wspólne rozliczenie podatkowe. Mąż dużo wydawał na lekarstwa i zawsze korzystał z tego tytułu z ulgi podatkowej. Czy mogę złożyć za 2010 r. wspólne zeznanie podatkowe, tak jak za życia męża i czy mogę odliczyć jego wydatki na leki? Byliśmy małżeństwem przez 30 lat.

Nasza córka wyszła za mąż w marcu 2010 r. Czy zięć może rozliczyć podatek wspólnie z córką? Córka nie pracuje, a jej mąż dobrze zarabia i wspólne rozliczenie byłoby dla nich bardzo korzystne.

Ulgi w PIT za 2010 r.

• Podatnicy, także wtedy gdy ich pracodawcą jest instytucja kultury, mogą korzystać z ulg podatkowych • Najpopularniejszą ulgą w PIT rocznym jest odliczenie z tytułu wychowywania dzieci • Warto też pamiętać o uldze na Internet