wydatki projektu finansowanego przez UE

Ewidencja księgowa wydatków, które są elementem projektu finansowanego przez UE

• Wydatki ze środków funduszy strukturalnych to nie to samo, co wydatki strukturalne • Szczegółowy opis kont, na których ewidencjonuje się dotację, pozwala uniknąć nieporozumień w trakcie kontroli • Ponoszony wydatek może być kwalifikowany do różnych kodów