wyliczenia wymiaru czasu pracy

Nowe „stare” zasady wyliczania wymiaru czasu pracy

• Od 8 października 2012 r. nie obowiązuje już art. 130 § 21 kp, zgodnie z którym pracownikom nie należał się dzień wolny w zamian za święto wypadające w dzień wolny od pracy • Zmiana zasad ustalania wymiaru czasu pracy ma szczególne znaczenie dla instytucji kultury • Znany jest już wymiar czasu pracy w 2013 r., który trzeba policzyć zgodnie z przywróconymi zasadami