wywiązanie się z umowy

Jak postąpić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy

• Przed nienależytym wykonaniem zamówienia instytucja powinna zabezpieczyć się w umowie z wykonawcą • Najczęściej stosowaną „profilaktyką” są określone w umowie kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania umowy • Odstąpienie od umowy z wykonawcą należy traktować jako ostateczność