Poradnik Instytucji Kultury 03/2017

Dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach

Bibliotekarz pracuje dodatkowo jako archiwista. Jest to praca w zimnym pomieszczeniu, przy sztucznym oświetleniu, w kurzu.
Czy za dodatkową funkcję archiwisty zakładowego przysługuje mu dodatek?

Polityka antymobbingowa w instytucji kultury

Instytucja kultury zatrudnia do 20 pracowników na umowę o pracę. Obowiązuje w niej regulamin pracy, kodeks etyczny pracowników, zarządzenie w sprawie przestrzegania przepisów równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.
Czy w takim przypadku w instytucji należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora dodatkowo wewnętrzną politykę antymobbingową?
Jak skutecznie obronić się przed zarzutami o mobbing?

Nowe zasady wypełniania świadectwa pracy

  • Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wypełniania świadectw pracy: m.in. nie podaje się już w nich rodzaju zakończonych umowy o pracę
  • W wyznaczonym miejscu i w określony sposób informuje się o uprawnieniach rodzicielskich, z których skorzystał odchodzący z pracy pracownik
  • Trzeba zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące prostowania i uzupełniania świadectw pracy

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew

Dom kultury zamierza usunąć dwa drzewa znajdujące się na terenie, na którym znajduje się jego siedziba.
Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzew?

Biblioteka może zbywać zużyty sprzęt zaliczony do środków trwałych

Biblioteka w miarę możliwości finansowych stara się wymieniać stary sprzęt komputerowy na nowy. Stary, zamortyzowany i fizycznie zużyty sprzęt jest systematycznie utylizowany. Zdarza się jednak, że biblioteka dysponuje starym sprzętem, np. monitorami, na które mogłaby znaleźć nabywcę.
Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać taki sprzęt?
Z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

Czy w umowach zawieranych przez gminny ośrodek kultury i sportu powinno się wskazać obok osoby dyrektora również głównego księgowego jako stronę w umowie?

Działalność o charakterze rekreacyjnym może być częścią działalności kulturalnej

Do zadań statutowych samorządowej instytucji kultury należy w szczególności organizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Instytucja zamierza realizować zadania o charakterze rekreacyjnym. Chodzi o organizację i przeprowadzenie na terenie miasta imprez, tj. biegu ulicznego, finału rajdu motocyklowego lub samochodowego itp. Organizowanie takich imprez instytucja zleci podmiotom zewnętrznym, które jednocześnie zobowiązują się do reklamy instytucji poprzez umieszczanie jej logo na drukach i innych materiałach promujących wydarzenie (np. identyfikatorach, dyplomach, stronach internetowych itd.).
Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez?
Czy można finansować takie zadania w całości ze środków dotacji podmiotowej?

Przedłużanie pozwoleń czasowych na wywóz zabytków z Polski

  • Od 25 listopada 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz zabytków z Polski
  • W przypadku niektórych zabytków można starać się o kolejne pozwolenie bez konieczności sprowadzania zabytku do Polski, co ułatwia międzynarodową wymianę dóbr kultury
  • Szczególne zasady dotyczą zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa

Synapsy

Synapsy to trzyletni, wielopoziomowy program, który realizuje Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Jego celem jest wspieranie edukacji kulturowej.

Copernicus College

Copernicus College to miejsce, gdzie każdy może studiować za darmo, online, po polsku, u najlepszych polskich uczonych oraz młodych ambitnych naukowców. To pierwsza polska platforma masowych otwartych kursów online (MOOC z ang. Massive Open Online Course), czyli darmowy serwis, umożliwiający studiowanie przez Internet.

Na ratunek bibliotece

W nocy z 29 na 30 stycznia bieżącego roku w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie wybuchł pożar. W wypożyczalni dla dorosłych spłonęły komputery, meble, książki i audiobooki.

Wspólnie w stulecie urodzin

Sto lat temu urodził się Erwin Axer — reżyser, pisarz, wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego i Teatru Narodowego w Warszawie.