Poradnik Instytucji Kultury 06/2014

Pomysły do zrobienia

Program pod tą nazwą to zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, zaprezentowanych w formie publikacji i strony internetowej.

Od urodzenia w bibliotece

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku jest partnerem fundacji Mamy z Morza.

Uspokój się, jesteś w teatrze!

W teatrze muzycznym Capitol we Wrocławiu powstało niezwykłe miejsce: strefa relaksu. Mieści się ona na tak zwanym „zielonym tarasie” znajdującym się na zadaszonym podwórku dachu dawnego holu kasowego.

Nieoficjalna informacja o ciąży kluczowej pracownicy — jak powinien postąpić dyrektor?

Dyrektor instytucji kultury dowiedział się od swojej sekretarki, że instruktorka capoeiry — egzotycznych sztuk walki — jest w ciąży i zamierza pójść wkrótce na zwolnienie lekarskie. Instruktorka jeszcze nie powiedziała swojemu przełożonemu o ciąży, a dyrektor zdaje sobie sprawę z tego, że znalezienie jej zastępczyni nie będzie łatwe. Zajęcia capoeiry, które prowadzi, cieszą się bardzo dużą popularnością (i dużymi wypływami do kasy instytucji). W okolicy nikt tak nie prowadzi zajęć tak jak ona. Jak powinien postąpić w tej sytuacji dyrektor instytucji, aby było to zgodne z prawem, dyskretne i jednocześnie, aby zminimalizować straty instytucji?

Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie?

• Założenie stowarzyszenia nie jest trudne, ale wymaga przygotowania wielu dokumentów • Statut jest kluczowym dokumentem określającym funkcjonowanie stowarzyszenia • Sąd weryfikuje poprawność dokumentów oraz zgodność statutu z Prawem o stowarzyszeniach

Erasmus+. Nowe możliwości rozwoju dla pracowników kultury

• Wiedzę i umiejętności należy podnosić przez całe życie, a program Erasmus+ stwarza ku temu idealne warunki • Współpraca na forum międzynarodowym to nie tylko możliwość dzielenia się doświadczeniem, ale szansa na realizację nowych, innowacyjnych projektów • Wiele instytucji kultury z powodzeniem korzysta z licznych możliwości, które daje program

Działalność wydawnicza muzeum a stawka VAT

Muzeum wydaje periodyki oraz książki pokonferencyjne. Materiał do książek zbierają, opracowują pracownicy merytoryczni, następnie w drodze zapytania ofertowego muzeum wyłania firmę, która zrobi korektę i wydrukuje książkę. Książki te w większości są rozdawane i rozsyłane w drodze wymiany wydawnictw. Czy drukarnia może wystawić na druk książki fakturę ze stawką VAT 5%? Czy muzeum jako wydawca może zastosować do tych publikacji również stawkę VAT 5%?

Odsetki od błędnie naliczonych składek ZUS

Kontrola ZUS wykazała błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe za lata ubiegłe. Po korekcie składek okazało się, że jest kwota do zapłaty oraz odsetki. Czy naliczone odsetki instytucja kultury powinna opodatkować i kwotę odsetek wykazać na CIT-8/O?

Organizacja konkursów w instytucjach kultury a podatki i ewidencja księgowa

• Od wartości nagród wygranych w organizowanych przez siebie konkursach instytucja pobiera 10% podatku dochodowego, chyba że zwycięzca korzysta ze zwolnienia podatkowego • Jeśli wartość nagrody w konkursie przekroczy 760 zł, to zwycięzca zapłaci podatek od wartości całej nagrody • Instytucja, która jest czynnym podatnikiem VAT, powinna najpierw odliczyć VAT od wartości nagrody, a następnie przy wydaniu nagrody — naliczyć VAT

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym

• Instytucja kultury może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeśli wpłaciła zawyżony podatek wykazany w zeznaniu • Do wniosku trzeba dołączyć skorygowane zeznanie • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Wydatki strukturalne w domu kultury

Które z wydatków ponoszonych przez samorządowy dom kultury na:

  • organizację: imprezy sylwestrowo-noworocznej dla mieszkańców gminy, Andrzejek i Mikołajek dla dzieci i młodzieży, Dnia Matki i Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, majówki, pikniku wakacyjnego, imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, pokazów kulinarnych, imprez w okresie świątecznym, np. koncertów, występów artystycznych;
  • zakup przedstawień i spektakli teatralnych, projekcji filmowych z wolnym wstępem,

należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?