Odwołany dyrektor instytucji kultury w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia ma wykorzystać cały przysługujący mu urlop. W pozostałej części okresu wypowiedzenia burmistrz zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny za zarządzanie drugą instytucją kultury.
Jakie wynagrodzenie zapłacić dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
Czy należy mu się w tym czasie dodatek funkcyjny i dodatek specjalny?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.