• Dlaczego instytucje kultury nie są zwolnione z akcyzy na olej opałowy?
  • Jakie zapisy w zarządzeniach organizatorów dotyczące rozliczenia dotacji podmiotowej instytucji kultury można spotkać najczęściej?
  • Jak odprowadzić podatek dochodowy od nagrody w konkursie organizowanym przez instytucje kultury?
  • W jakich przypadkach warto wprowadzić równoważny czas pracy w instytucji kultury?
  • Jak zakwalifikować wydatki na logotyp teatru?
  • Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przyznać nagrodę za dobre osiągniecia w pracy?
  • Jak przeprowadzić inwentaryzacje użyczonych ośrodkowi kultury składników majątku?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Czy w bibliotece może obowiązywać 6-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?
  • Czy w trakcie roku można dodać konta syntetyczne oraz analityczne do planu kont instytucji kultury?
  • Przekazanie lokalnej organizacji pozarządowej środków finansowych na organizacje cyklu imprez: czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.