• Jak się bronić, gdy organizator przyznaje coraz mniejszą dotację podmiotową, która uniemożliwia instytucji kultury prowadzenie bieżącej działalności i realizację zadań statutowych?
 • Czy organizator może przekazać instytucji kultury realizację zadań z zakresu sportu?
 • Jak ująć w księgach i rozliczać dotację celową stanowiącą dopłatę do ceny biletu?
 • Dlaczego instytucje kultury mogą dokonywać przedpłat na podstawie faktury pro forma?
 • Czy mimo niezmiennej dotacji od organizatora instytucja kultury ma obowiązek waloryzować wynagrodzenia co roku?
 • Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu muzeum?
 • Co zrobić ze środkami finansowymi na koncie ZFŚŚ po jego likwidacji?
 • Jak stosować procedury zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji pzp oraz ustawy o działalności kulturalnej?
 • Dlaczego z dotacji podmiotowej nie finansuje się zakupu środków trwałych?
 • Jaki zakres obowiązków ma w instytucji kultury radca prawny i jakich zadań dyrektor nie może mu zlecić?
 • W jakich przypadkach organizator może powołać dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu?
 • Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty instytucja kultury może zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.