• Jakie ułatwienia według nowych przepisów ma instytucja, gdy udziela zamówienia z wolnej ręki?
 • Czy pracownik muzeum, który pracuje na część etatu i jest na urlopie rodzicielskim, może wyjechać w podróż służbową?
 • Jak ująć w księgach poręczenie bankowe jako należyte zabezpieczenie wykonania umowy?
 • Czy kwoty należności z tytułu podróży służbowych, w części przekraczającej limity zwolnione od podatku dochodowego wynikające z rozporządzenia w sprawie podroży służbowych, dotyczą też artystów?
 • Czy dom kultury może wystąpić o NIP europejski, aby kupować instrumenty muzyczne w Unii Europejskiej?
 • Jakie obowiązki ma instytucja, która traci zwolnienie podmiotowe w VAT?
 • Czy komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w muzeum jest równoznaczna z inwentaryzacją?
 • Jakie wrażliwe dane osobowe dom kultury może zbierać od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce i jak wybrnąć z sytuacji, gdy rodzice nie chcą ich podać?
 • Czy podwyżka pensji bibliotekarki bez podpisania aneksu do umowy o pracę będzie ważna?
 • Jak opisać zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej w polityce rachunkowości instytucji kultury?
 • Czy wynagrodzenie dyrektora i jego nagrodę jubileuszową należy zsumować w związku z limitami z ustawy kominowej?
 • Które umowy sprzedaży zawarte z dziećmi w muzealnym sklepie z pamiątkami są ważne?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.