• Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę?
 • Czy nieodpłatne użytkowanie lokali, w których instytucja prowadzi działalność statutową, podlega opodatkowaniu? Jeśli tak, to jak ten przychód wykazać w CIT-8?
 • Czy w związku z organizacją wycieczki przez bibliotekę, jej pracownicy biblioteki muszą mieć ukończone kursy (opiekuna, kierownika wycieczki), jak to ma miejsce w przypadku wycieczek szkolnych?
 • Jak rozliczyć darowiznę oprogramowania wycenionego w walucie obcej?
 • Czy wykupienie abonamentu do wersji online Poradnika Instytucji Kultury jest wydatkiem strukturalnym?
 • Jak wykazać WNT w deklaracji VAT-7 i jakie inne dokumenty trzeba przygotować dla właściwego udokumentowania WNT?
 • Jak zaksięgować rozliczany w euro zakup zagranicznych publikacji dla funkcjonującego w instytucji działu historii i tradycji miasta?
 • Czy jeden wolny etat można podzielić pomiędzy dwóch zatrudnionych na zastępstwo pracowników biblioteki?
 • Kiedy organizator ma obowiązek zasięgania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych w sprawie odwoływania i powoływania dyrektorów?
 • Czy dyrektor instytucji może zwolnić zastępcę, którego zgodnie ze statutem powołał wójt w drodze zarządzenia?
 • Czy organizator może przekazać funkcjonującemu przy instytucji stowarzyszeniu zbiornik wodny?
 • Czy dyrektor małej instytucji, jako jedyna osoba uprawniona do jej reprezentowania na zewnątrz zgodnie ze statutem, może, przebywając na zwolnieniu lekarskim, zatwierdzać m.in. dokumenty do wypłaty czy przelewy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.