• Co zrobić, aby móc potrącić z pensji pracownika wartość nienależnie pobranego świadczenia urlopowego?
 • Ile dni urlopu należy się pracownikowi, którego przyjęto na kilka miesięcy na ½ etatu?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać lokal zewnętrznym instruktorom w celu zwiększenia swojej oferty edukacyjno-kulturalnej?
 • Czy do części wynagrodzenia pracownika, który tworzy spektakle, można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która składa się z pracowników organizatora?
 • Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy instytucja kultury jako zakład pracy?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Czy dyrektor biblioteki może prowadzić działalność gospodarczą albo być redaktorem lokalnej gazety?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury umorzenie podatku od nieruchomości oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Czy przewodniczącemu zwiazków zawodowych można wręczyć wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy?
 • Jak prawidłowo przekazać kronikę miejską bibliotece publicznej?
 • Jak udokumentować i zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z najmem pomieszczeń instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.