• Czy wartość nieodpłatnie wydanych biletów do muzeum ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Na jakie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży uważać po 1 kwietnia 2016 r.?
 • Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek wskazania w regulaminie wynagradzania i regulaminie organizacyjny katalogu stanowisk z tzw. grupy zawodowej bibliotekarzy, określając kwalifikacje oraz stawki wynagradzania dla poszczególnych stanowisk?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta Paypal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Kiedy dyrektor biblioteki może otrzymać nagrodę roczną? Czy można zmusić organizatora do jej wypłaty?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy samorządowa instytucja kultury, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?
 • Czy instytucje kultury podlegają wspólnemu z gminą rozliczeniu VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy zmiana planu wynagrodzeń osobowych w instytucji może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury i tylko za zgodą wójta?
 • Jak zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Kto odpowiada za wykroczenia przeciwko prawom pracownika — odchodzący czy nowy dyrektor?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.