• Czy od umowy pożyczki udzielonej ośrodkowi kultury przez organizatora należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora?
 • Czy w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?
 • Czy pracownikowi, którego sąd pracy przywrócił do pracy, za okres pozostawania bez pracy należy się urlop?
 • W jakim przypadku możliwe jest przeksięgowanie wartości netto zabytkowego budynku na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy ‒ 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?
 • Czy na podstawie wystawionego przez gospodarstwo rolne pokwitowania ośrodek kultury może zapłacić za otrzymane kwiaty?
 • Na czym polega nowa klauzula obejścia prawa podatkowego i w jakim stopniu dotyczy ona instytucji kultury?
 • Jakie zapisy należy ująć na koncie mienia nabytego po 30 listopada 2015 r.?
 • Ile wolno zarobić na świadczeniu przedemerytalnym?
 • W jaki sposób ustalić wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika za 30 lat pracy?
 • Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?
 • Czy organizator może określać opłaty obowiązujące w instytucji kultury?
 • Jak opodatkować przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami?
 • Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać niepotrzebny, zbędny sprzęt i z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.