• Czy w związku z chorobą lub urlopem pracownika należy zmniejszyć jego dodatek funkcyjny?
 • Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać niepotrzebny, zbędny sprzęt i z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?
 • Czy sprzedaż wierzytelności biblioteki jest zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?
 • Czy odwołany dyrektor powinien świadczyć pracę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora?
 • Czy na podstawie wystawionego przez gospodarstwo rolne pokwitowania ośrodek kultury może zapłacić za otrzymane kwiaty?
 • Jakie ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych są najważniejsze dla instytucji kultury?
 • Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?
 • Jak prawidłowo stosować zadaniowy czas pracy w instytucji kultury?
 • Kto powinien zdecydować o wypłacie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury, jeśli dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 • Czy instytucja kultury może wypłacać zaliczki na poczet zamówionych np. usług, jeśli wynikają one z zawartych umów?
 • Jak prawidłowo ująć wyjazd służbowy pracownika na szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.